Alve anasayfasına dönüş

ÜYELİK VE ZİYARETÇİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

 1. Sözleşmenin Konusu

  1. Bu Üyelik ve Ziyaretçi Kullanım Sözleşmesi’nde, Alve İnternet ve Reklam Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi’nin (bundan böyle kısaca “Alve” olarak anılacaktır) yasal hak sahibi olduğu www.alve.com (bundan böyle kısaca “İnternet Sitesi” olarak anılacaktır) adresli internet sitesini ziyaret eden veya bu siteye üye olan kişilerin uymakla yükümlü olduğu kurallar belirtilmiştir.
  2. Ziyaretçi ve Üyeler; Alve’nin hizmetlerinden faydalanırken, Alve hizmetleriyle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken ve üyelik prosedürlerini yerine getirirken, bu Sözleşme’de yer alan şartlara, kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceklerini, bu Sözleşme’de belirtilen tüm şart ve kuralları anladıklarını ve ıslak imza aranmaksızın onayladıklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
 2. Alve’nin Konumu

  1. Alve, internette faal olan anlaşmalı mağaza ve internet sayfalarında satış amacıyla görüntülenen ürünleri kategorilere ayırarak, Ziyaretçilere ekonomik anlamda en uygun fiyata yönelik bilgi verme imkânı tanıyan “alve.com” İnternet Sitesi altındaki internet adresinin (domain name) yasal hak sahibidir.
  2. Alve, üçüncü kişilere ait internet siteleri üzerinden satışa çıkartılan ürünlerin alve.com internet sitesi vasıtasıyla ve fiyat kıyaslaması maksadıyla Ziyaretçilere gösterilmesi hizmetini vermektedir.
  3. Ancak, bu ürünler ve ürünlere ait bilgiler Alve tarafından üretilmemiş ve ürün tanıtım içeriğine hiçbir müdahalede bulunulmamıştır. Alve.com sitesi içerisinde yer alan, fiyat, model, renk, stok bilgileri gibi ürüne ait tanıtım içerikleri ve bilgiler ürünün satışa sunulduğu mağaza tarafından umuma sunulmuş bilgiler olup, sunulan bilgiler, hiçbir değişiklik yapılmadan, arama optimizasyonu yöntemi ile Alve internet sitesinde görüntülenmektedir.
  4. Alve.com, söz konusu bilgilerin aktarımı için hareket noktası oluşturmaz, yasal olarak içerik sağlayıcı değildir. Sadece mağaza sahibinin internet sitesine bağlantı oluşturarak erişim yöntemi yaratır.
  5. 6563 sayılı kanunun 9. maddesi gereği aracı hizmet sağlayıcısı olan Alve, hizmet sunduğu elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmek, bu içeriğe konu mal ve hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.
 3. İnternet Sitesi’ne Erişim ve Üyelik

  1. İnternet Sitesi’ne üye olabilmek için reşit olmak, tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmak ve Alve tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir.

   Reşit olmayan veya tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmayan kişiler kanalıyla yapılan başvurular veya Alve tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış, üyeliği askıya alınmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişiler tarafından yapılan başvurular, internet sitesinde kayıt işlemlerini tamamlamış olsalar dahi üyeliğin doğurduğu hakları kullanamazlar. Bu kişiler tespit edildiklerinde üyelikleri geçmişe etkili olarak iptal edilir.
  2. Kayıt işlemleri sırasında Ziyaretçilerden bazı bilgiler istenir. Ziyaretçiler kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olması gerekir:

   Bu kapsamda sağlanan bilgilerin içeriği:
   1. Sahte, yanlış ve yanıltıcı olmamalı,
   2. Herhangi bir ürün satışını amaçlamamalı, yasaklanmış herhangi bir ürün ya da hizmete doğrudan ya da dolaylı bir şekilde atıfta bulunmamalı,
   3. Türkiye Cumhuriyeti kanunları açısından suç teşkil edecek içeriğe sahip olmamalı,
   4. Mağazaların, Ziyaretçilerin, üyelerin cihazlarında ve genel anlamda sistemde kasti olarak bir zarara ya da kayba neden olacak virüs, trojan, worm, time bomb, cancel bot ya da benzeri herhangi bir program kodunu içermemeli, aynı şekilde İnternet Sitesi’nin ya da Alve’nin servis sağlayıcılarına ya da diğer iş ortaklarına ilişkin kaynaklarında, hizmetlerinde ve özelliklerinde kısmen ya da tamamen herhangi bir kayba yol açmamalıdır.
  3. Ziyaretçi/Üye tarafından Alve’ye sağlanan bilgilerin uygun bir şekilde kullanılması ve içerikteki olası hatalardan sakınılması amacıyla, Alve bilgilerin kontrolü ve kullanımı anlamında tam yetkiye sahiptir.
  4. İnternet Sitesi’nin ziyaretçisinin ve üyesinin kişisel veri yönetimi ve kontrolü bu Sözleşme şartlarına ve başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere, Türk Cumhuriyeti mevzuatının ilgili hükümlerine tabidir. Şayet Ziyaretçi ya da üye kişisel verilerin korunmasına ilişkin koşullar konusunda hemfikir değilse, İnternet Sitesi’nde gezinmeye ve hizmetlerden yararlanmaya son vermelidir. İnternet Sitesi, sayfanın düzgün bir şekilde faaliyette olması amacıyla ziyaretçilerin ve üyelerin tüm kişisel verilerini korur ve ilgili kanun aracılığıyla yetkili makamlar tarafından talep edilmediği sürece bu bilgileri hiçbir nedenle herhangi bir üçüncü partiyle paylaşmaz. İnternet Sitesi’nin ziyaretçisi ya da üyesi Alve’nin ilgili departmanıyla irtibata geçerek kaydı tutulan herhangi bir kişisel bilgisi olup olmadığını öğrenme, değişiklik ve yasalar gereğince kayıt altında tutulması gerekenler dışındaki kişisel bilgiler için silme işlemi talep etme hakkına sahiptir. Alve, İnternet Sitesi üyeler tarafından girilmiş bilgilerin bir kısmını veya tümünü istatistiki ve iktisadi nedenlerin yanı sıra sunulan hizmetleri geliştirmek amacıyla kullanabilir.
  5. İnternet Sitesi, hizmetlerinden faydalanması yasaklanmış olanlar da dahil olmak üzere üyelerinin kişisel verileri kural olarak silinmez. İnternet Sitesi’nin veri tabanından kalıcı silme işlemi ancak üyenin kendi talebi üzerine, işlem güvenilirliğinde ve tüm sistem entegrasyonunda herhangi bir aksama yaratmayacak şekilde gerçekleştirilir. Kişisel nedenlerden ötürü kaydının İnternet Sitesi’nin veri tabanından kalıcı bir şekilde silinmesini isteyen üyeler, İnternet Sitesi’ne kayıtlı olan e-posta adresleri üzerinden bir talepte bulunmalı ve bu e-posta içerisinde İnternet Sitesi’nin veri tabanında kayıtlı olan tam isimlerini ve telefon numaralarını belirtmelidirler. Kişisel verilerden farklı olarak İnternet Sitesi’nde kayıtlı bulunan bilgiler hiçbir koşulda silinmez, adli ve idari makamlarca talep edildiği takdirde kendileri ile paylaşılır.
 4. Hizmet işleyişi

  1. İnternet Sitesi’nde Ziyaretçi ve Üyelere yalnızca bilgilendirme amaçlı olarak gösterilen ürün bilgileri (mağaza ayarlarına bağlı olarak) en fazla 24 saatte bir olacak şekilde güncellenir. Alve, gelecekte ortaya çıkabilecek olanlar da dahil olmak üzere sağlanan bilgiler nedeniyle kaynaklanan dolaylı ya da dolaysız zararlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
  2. İnternet Sitesi direkt erişim sağladığı internet sitelerinin ve/veya elektronik adreslerin içeriğine müdahale etme yetkisine sahip değildir ve bu nedenle de içerikleri konusunda herhangi bir sorumluluk taşımaz ve güvence vermez. Buna ek olarak İnternet Sitesi, iletilen bilgilerin doğruluğundan ve kesinliğinden, bu bilgilerin gerek ürünleri piyasaya süren üretici firmaların gerekse de satışı gerçekleştiren online mağazaların internet sitelerinde yer almaları ve oradan çekilmeleri nedeniyle, sorumlu tutulamaz.
  3. Alve, İnternet Sitesi’nin Ziyaretçi ve Üyelerine online mağazaların ilişkin ürün sayfalarını da kontrol etmelerini ve buna ek olarak hem alınan bilgilerin doğruluğunu teyit etmek hem de seçtikleri ürünlerin özelliklerine ilişkin daha detaylı bilgi edinmek adına üretici firmalarla da irtibata geçmelerini önerir.
  4. Arama sonuçlarının (ürün, fiyat, mağaza) gösterimi anahtar kelimelerin doğru kullanımının yanı sıra online mağazalar ve İnternet Sitesi’ndeki ürünlerin tanımlarına da bağlıdır. Anahtar kelimelerin yerine filtre seçenekleri kullanılarak gerçekleştirilen aramalarda Ziyaretçi ve Üyelerin gösterilen ürünlerin özellikleri listelenen online mağazalarda ve üretici firmaların sayfalarında teyit etmeleri gerekmektedir.
  5. Birçok ürünün yurtdışındaki mağazalar ya da yurtdışıyla ticari iş birliği gerçekleştiren yurtiçindeki mağazalar tarafından satışa sunulması nedeniyle, bu ürünlere ait teknik özelliklerin Türkiye için hazırlanmış modellerden farklılık gösterebileceği ve bazı durumlarda bu ürünlerin Türkçe kullanım kılavuzuna ya da Türkçe yazılıma dahi sahip olmayabilecekleri göz önünde bulundurulmalıdır.
  6. Alve, dış etkenlere bağlı olarak kontrolü dışında ortaya çıkabilecek problemler sırasında İnternet Sitesi’nin kesintisiz ve hatasız bir şekilde çalışmaya devam edeceğini ve servislerine güvenli bir şekilde erişim sağlanacağını garanti etmez.
 5. Mağaza değerlendirmeleri

  1. İnternet Sitesi’ne kayıt işlemini gerçekleştiren ve doğrulama sisteminden geçen Üyeler, herhangi bir mağazayı da değerlendirme hakkını sahip olurlar. Doğrulama, Üyenin İnternet Sitesi’ne kayıt işlemi sırasında girişini yaptığı cep telefonu numarasına gönderilen bir kısa mesajla gerçekleştirilir. Bu süreç yalnızca her Üyenin ilk değerlendirme kaydı sırasında yürütülür ve daha sonraki değerlendirmeleri de kapsar. Her Üye tarafından hizmetlerden yararlanmak için İnternet Sitesi’ne girilen iletişim bilgileri (örneğin e-posta adresi ve telefon numarası), İnternet Sitesi’nin hizmetlerinin güvenilirliğini sağlamak amacıyla gerektiği durumlarda Üyeyle irtibata geçmek için sistem yöneticileri tarafından kullanılabilir.
  2. İnternet Sitesi’nde yayınlanacak olumlu ya da olumsuz her bir mağaza değerlendirmesinin, yazıyı yayınlayan (ya da girişini yapan) Üyenin işlemine ilişkin olması ve ilgili mağaza tarafından onaylı hale gelmesi için geçerli bir fatura ya da sipariş numarasıyla beraber sunulması gerekmektedir. Değerlendirmenin nedenini açıklamayan, yalnızca mağazayı tanımlayan ya da sipariş/satın alma deneyimini yeterli düzeyde aktarmayan değerlendirmeler İnternet Sitesi’nden otomatik olarak silinecek ya da Alve’nin talebi üzerine yazarın gerekli düzeltmeleri yapmasının ardından yayına alınacaktır.
  3. Alve ve site yöneticileri tamamen kendi inisiyatifleri doğrultusunda değerlendirmenin yayınlanması için Üyeden ek dokümanlar talep etme hakkına sahiptirler (satın alım işlemini gösteren dokümanın fotokopisi, sipariş e-postası vb.). Talep edilmesini takiben geçen makul bir süre sonrasında ek dokümanların Üye tarafından hala sağlanmamış olmaması durumunda, değerlendirme geçersiz olarak dikkate alınacak ve İnternet Sitesi’nden silinecektir.
  4. İlgili mağazalar, olumsuz tüm değerlendirmeler (5 üzerinden 3’e eşit ya da daha az puanlandırılanlar) hakkında haberdar edilirler. İnternet Sitesi’nin diğer üye ve ziyaretçilerinin her iki tarafın da nedenlerini görebilmeleri amacıyla ilgili mağaza yetkilisine, durumu kendi taraflarından değerlendirmeleri için 10 günlük bir süre zarfı tanınır. Üyeler tarafından yapılan hiçbir değerlendirmede ya da mağazalar tarafından verilen hiçbir yanıtta Üyelerin ya da Alve çalışanlarının isim ve soy isimlerinin anılmasına ya da kanunlara aykırı nitelendirmelerde bulunulmasına ve hakaret, iftira ve küçük düşürücü kelimeler kullanılmasına izin verilmez. Bu anlamda bir durumla karşılaşıldığında, Alve ve İnternet Sitesi yöneticileri tamamen kendi inisiyatifleri doğrultusunda değerlendirmeyi ve cevabı silme, metnin bir bölümünde değişiklik yapma ve gerektiği durumlarda yazarı bilgilendirme ya da metinde yapılması gereken bir değişiklik için problemli kısımları belirterek yazarla iletişime geçme hakkına sahiptirler.
  5. Değerlendirmeler ve yanıtlar, belirli internet teamülleriyle uyum içerisinde olmalıdır. Gerekli kısımlar haricinde büyük harf kullanılarak yazılan Türkçe değerlendirme ve yanıtlar site yöneticileri tarafından göz ardı edilir ve sistemden silinirler.
  6. Her Üye her bir işlem/fatura numarası başına bir mağazayı yalnızca bir kere değerlendirme hakkına sahiptir. Bir Üyenin aynı sipariş üzerine bir mağazayı birden fazla defa değerlendirmesi durumunda, sonradan gerçekleştirilen değerlendirmeler ilişkin sayfa üzerinden otomatik olarak kaldırılacaktır. Üyeler değerlendirmelerini hazırlarlarken mümkün olduğunca fazla detay vererek deneyimleri konusunda oldukça bilgilendirici olmalıdırlar. Özellikle olumsuz değerlendirmelerin söz konusu olduğu durumlarda yalnızca sözel konuşmalara yer veren ya da taraflar arasındaki anlaşmazlığı yazılı bir şekilde (örneğin e-posta) ispat etmeyen yazıların yayını kabul edilmez. Buna bağlı olarak negatif bir değerlendirmeye ait süreç şu şekilde ilerler:
   1. Değerlendirmenin üye tarafından hazırlanışı,
   2. Sistem yöneticileri tarafından değerlendirmenin onayı ve yanıt hakkı için mağazaya iletilmesi,
   3. Değerlendirmeye ilişkin mağazanın yanıt hazırlaması,
   4. Sistem yöneticileri tarafından hem değerlendirmenin hem de yanıtın yayınlanması,
   5. Herhangi ek bir metinsel değerlendirmeye ya da ilk değerlendirmede herhangi bir değişiklik yapılmasına gerek duyulmaksızın üyenin mağaza yanıtını puanlaması.
  7. Kullanım sözleşmesini ihlal etmediği sürece bir değerlendirmenin herhangi bir neden gösterilmeden kaldırılması yalnızca yazarının inisiyatifindedir. Böyle bir durumda değerlendirmeyi yapan Üyenin İnternet Sitesi’ne (gorus@alve.com) kayıtlı olduğu e-posta adresi üzerinden, değerlendirmesinin silinmesini talep ettiğini belirten bir bilgilendirme göndermesi gerekir.
  8. Bir mağazanın sahibi ya da resmi temsilcisi veya dışarıdan destek alınan bir mağaza tarafından konunun öznesi olan mağazaya yönelik yapılan olumlu değerlendirmeler yahut bir mağazanın sahibi ya da çalışanı tarafından başka bir mağazaya yönelik yapılan olumsuz değerlendirmeler (satın alım ya da sipariş gibi işlemleri kanıtlayan dokümanların beraberinde sunulmadığı) geçersiz sayılır ve İnternet Sitesi’nden derhal silinirler. Ek olarak, bu tarz bir eylem bu sözleşmenin, tüketicilerin yanlış yönlendirilmesine ilişkin kuralı ihlal etmiş olacağından, mağazanın İnternet Sitesi’nden tamamen silinmesine de yol açabilir.
 6. Ürün değerlendirmeleri

  1. Alve, İnternet Sitesi’nde gösterilen ürünlerin Üyeler tarafından değerlendirilmesine olanak tanır. Ürünleri değerlendirmek için Üyelerin öncelikle İnternet Sitesi’ne kayıtlarını yaptırmaları gerekir.
  2. Ürün değerlendirmeleri, Üyelerin söz konusu ürüne ilişkin deneyimlerini, yorumlarını ve eleştirilerini içerebilir. Değerlendirmelerin kişisel ve Üye tarafından özgün bir şekilde yaratılmış olması ve herhangi bir telif hakkını ya da üçüncü partilere ait diğer hakları ihlal etmemesi gerekir. Alve bir üçüncü partiye ait olduğunu ya da herhangi bir elektronik ya da basılı ortamda yayınlandığını tespit ettiği içerikleri geri çekme ve silme hakkını saklı tutar. Bir Üye tarafından sağlanmış olan metnin özgünlüğünden yalnızca o Üye sorumludur.
  3. Bir ürün değerlendirmesi;
   1. Üyeleri bir online mağazaya doğrudan ya da dolaylı bir şekilde yönlendiren bağlantılar (Alve ile iş birliği içerisinde olup olmadığı gözetilmeksizin),
   2. İnternet Sitesi ya da Alve yöneticileri tarafından organize edilen ve yürütülen yasal promosyonel aktiviteler dışında herhangi bir üçüncü partiye ait ticari reklam ve promosyon içeren yayın ve bilgiler,
   3. Başka bir Üyeye ya da başka bir Üyenin değerlendirmesine atıf içeremez.
  4. İnternet Sitesi’nin sistem yöneticileri tamamen kendi takdir yetkileri doğrultusunda bir değerlendirmeyi belli şekillerde yayına alma (kısmen ya da tamamen), değerlendirmeleri silme, metnin bir bölümünde değişiklik yapma ve metinde yapılması gereken bir değişiklik için problemli kısımları belirterek yazarı bilgilendirme hakkına sahiptirler.
 7. Üyeliğin sonlandırılması

  1. Alve, her zaman ve herhangi bir gerekçe göstermeden, bildirimde ve tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde iş bu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve/veya Üye’nin üyeliğini durdurabilir veya sonlandırabilir.
  2. Bu madde içerisinde belirtilen fesih, üyeliğe son verme ve üyeliği durdurma kararları tamamen işbu sözleşmeye aykırılık, sözleşmede belirtilen kurallara aykırılık, Üyenin işlemlerinin veya işlemleri sonucunda ortaya çıkan durumun Alve’nin bilgi güvenliği sistemi uyarınca bir risk oluşturduğunun Alve tarafından tespit edilmesi veya ticari kararları veya Alve tarafından ortaya çıkan durumun hukuki bir risk oluşturduğunun değerlendirilmesi doğrultusunda kendi iradesi ile verilecektir.
 8. Son hükümler

  1. Ziyaretçiler ve Üyeler, yapmış oldukları her türlü işlemin ve yorumun kendilerini gayrikabili rücu olarak bağladığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
  2. Ziyaretçiler ve Üyeler, bu sözleşme ile üstlenmiş oldukları yükümlülüklere aykırı hareket nedeniyle Alve’nin uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin etmeyi kabul ederler. Alve, sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle Alve’nin kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Ziyaretçiye ve Üyeye aynen rücu hakkına sahiptir.
  3. Alve; İnternet Sitesi’nin içeriğinde yer alan bütün alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Yazılı bir izin olmaksızın İnternet Sitesi’ndeki içeriğin tümünün, bir kısmının ya da özetinin elektronik, mekanik ya da basılı herhangi bir ortamda yeniden yayınlanması, dağıtılması, kopyalanması, çoğaltılması, kısmen ya da tamamen indirilmesi (dowload) ve satılması, başka veri tabanlarına aktarılması ve bu veri tabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması yasaktır. Alve belirtilen yasağa aykırı davranan kişiler aleyhinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri de dahil olmak üzere tüm ulusal ve uluslararası mevzuat altında her tülü yasal işlem ve takipleri başlatma, devam ettirme ve sonuçlandırma hakkını saklı tutar.
  4. Ziyaretçiler ve Üyeler; satıcılar tarafından satıma arz edilen ürün ve hizmetlerin ayıplı olup olmaması, listelenmesi, satışa arzı yasaklı ürünlerden olup olmaması, niteliği, orijinalliği, ürünün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı da dahil olmak üzere ürün ve hizmetle ilgili hiçbir konu hakkında Alve’nin bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını kabul ve beyan ederler.
  5. Ziyaretçiler ve Üyelerin, üçüncü partilere ait faaliyet ve ihmaller sonucunda sağlanan hizmetlerden doğrudan ya da dolaylı bir şekilde yaşayabilecekleri geçici ya da kalıcı kayıplar nedeniyle Alve’nin yasal temsilcileri ve çalışanları hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
  6. Alve ile İnternet Sitesi’nin Ziyaretçileri ya da üyeleri arasında bir anlaşmazlık çıkması durumunda, Türkiye Cumhuriyeti hukuku uygulanır ve münhasıran İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Alve anasayfasına dönüş